Profil lékaře


MUDr. Jan Zárubová

Odborné zájmy

   • Epileptologie (zejména problematika žen s epilepsií, genetiky u epilepsií dospělých, farmakorezistentní epilepsie, epilepsie u lidí s kombinovaným postižením)
   • Elektroencefalografie
   • Národní koordinátor Mezinárodního registru těhotenství s epilepsií a/nebo antiepileptiky, EURAP
   • Hlavní zkoušející nebo zkoušející klinických studií fází II, III a IV


Vzdělání a profesní zkušenost

Vzdělání

   • 1. lékařská fakulta University Karlovy v Praze 1979–1985
   • Atestace z oboru neurologie I. 1988
   • Atestace z oboru neurologie II. 1991
   • Základní školení v EEG 1988
   • Trainer of the European Epilepsy Academy 2003
   • Epileptologist by the European Epilepsy Academy 2003


Praxe

   • Neurologické odd. OÚNZ Praha východ 1985–1988
   • Neurologické odd. FN Bulovka, Praha 1988–1991
   • Neurologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha 1991–2000
   • Univerzita Karlova Praha, 3. LF 1994–2000
   • Institut postgraduálního vzdělávání, Praha 2000–2008
   • Neurologická klinika, Fakultní Thomayerova nem., Praha 2000–2014
   • Neurologická ambulance, Klinika sv. Klimenta, Praha 2005–2014
   • Neurologická ambulance, Poliklinika Budějovická, Praha 2016–dosud
   • Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol 2015–dosud
   • Epileptologické výzkumné centrum Praha (EpiReC), řídící výbor 2019–dosud

Členství v odborných společnostech ČLS JEP

   • Čs. neurologická společnost
   • Čs. společnost pro klinickou neurofyziologii
   • Čs. liga proti epilepsii
   • Neurovědy

Další

   • Přednášková a publikační činnost
   • Spoluřešitelka grantů
   • Postgraduální vzdělávání, kurzy a stáže – epileptologie, elektroencefalografie
   • Aktivní i pasivní účast na národních i mezinárodních epileptologických kongresech
   • Externí spolupracovnice SÚKL a IPVZ, oponentské posudky
   • Neziskové organizace EpiStop,z.s. a EPI 99, z.s.