Péče o pacienta

Jak probíhá péče o pacienta

KonzultačnKonzultační hodiny

V pondělí odpoledne, vždy hodinový blok od 13:00, 14:00 a 15:00.


Pro koho je konzultace vhodná

Konzultace je pro Vás vhodná především

  • pokud si nejste jisti diagnózou

  • pokud je u Vás plánována změna léčby, která ve Vás vyvolává obavy nebo pochybnosti

  • pokud u Vás nejsou při stávající léčbě záchvaty pod kontrolou

  • pokud jste žena plánující těhotenství


Jak probíhá konzultace

Před návštěvou budete kontaktováni emailem či telefonicky pro domluvu termínu, následně je termín potvrzen emailem a zaslány dokumenty k prostudování a ev. vyplnění - Informace o nakládání s citlivými údaji, Souhlas s poskytování informací a Podrobný anamnestický dotazník.

V průběhu konzultace bude probráno, jaké máte zdravotní potíže, kdo a kde Vás měl doposud v péči, jaká vyšetření byla provedena a jak probíhala dosavadní léčba. Můžete s sebou též přinést nebo dopředu zaslat veškerou dostupnou dokumentaci. Též je vhodné zaslat dopředu data a místa provedení případného CT či MRI vyšetření.

V rámci konzultace dojde též ke Komplexnímu fyzikálnímu vyšetření, Komplexnímu neurologickému vyšetření a Vyšetření fyziologických funkcí.

V případě, že Vám bylo v posledních 10 letech provedeno CT či MRI vyšetření, budou zhodnoceny a popsány dostupné snímky z těchto vyšetření.

V případě restrikcí pro COVID-19 nebo zahraničních zájemců lze konzultaci provést telemedicínsky - pomocí videokonference. V tomto případě nebudou provedeny úkony, pro něž je zapotřebí osobní kontakt.


Výstup z konzultace

V závěru konzultace obdržíte komplexní zprávu obsahující systematizaci Vaší zdravotní historie, zhodnocení stavu a plán optimálního dalšího postupu vč. návrhu terapie, režimových opatření apod.