Ceník

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 7. 2016

S účinností od 1. 7. 2016 v souvislosti se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a souvisejícími platnými právními normami.

Podrobná epileptologická konzultace, která nesouvisí s běžnou léčebně preventivní péčí a není hrazena ze zdravotního pojištění – 2.500,- Kč za každou započatou hodinu.

Následná ev. indikovaná vyšetření a ošetření vč. další péče apod. jsou již hrazena zdravotní pojišťovnou v souladu s platnou legislativou (viz Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZ č. 348/2016 Sb.).

Způsob úhrady:

Konzultace se hradí:

        • v hotovosti po jejím provedení sestře nebo lékařce
        • převodem na účet 2106205492/2700 na základě vystavené faktury