Ceník

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 7. 2016

S účinností od 1. 7. 2016 v souvislosti se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a souvisejícími platnými právními normami.

  • Epileptologická konzultace - osobní návštěva 2.500,- Kč/h / € 100,-/h

  • Epileptologická konzultace - videokonference 1.850,- Kč/h / € 75,-/h (V případě restrikcí pro COVID-19 nebo zahraničních zájemců.)


Následná ev. indikovaná vyšetření a ošetření vč. další péče, předepisovaných léků, terapie apod. jsou již hrazena zdravotní pojišťovnou v souladu s platnou legislativou (viz Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZ č. 348/2016 Sb.).


Způsob úhrady:

Konzultace se hradí:

  • v hotovosti po jejím provedení sestře nebo lékařce oproti dokladu o zaplacení

  • převodem na účet na základě vystavené faktury - v případě konzultace prostřednictvím videohovoru je nutná platba předem